Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca

Prof. Jan Skokowski

- Prezes Stowarzyszenia

tel. 501 005 213

 

 

Małgorzata Orzęcka - Koseda

- Wiceprezes Stowarzyszenia

tel. 58 341 21 60; 601 274 893

 

Urszula Pronobis

- Sekretarz Stowarzyszenia

tel.  58 620 22 42, 602 684 453

 

 

Andrzej Dziedzic

- Skarbnik Stowarzyszenia

 

 

Ryszard Bruszczyński

- Członek Zarządu Stowarzyszenia

 

lek. Mariusz Łapiński

-  Członek Zarządu Stowarzyszenia

tel. 604 075 055

 

 

Ewelina Szmytke

- Członek Zarządu Stowarzyszenia

tel. 784 867 413