O Nas

O Stowarzyszeniu Walki z Rakiem Płuca.


Stowarzyszenie zostało założone w 1994 roku przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów chcących pomóc chorym na raka płuca.


Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca. Chcemy, aby chorzy i ich bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, aby mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Planujemy założenie oddziałów w całej Polsce, aby dotrzeć do chorych z każdego regionu.

Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwor płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego,
 2. organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej,
 3. organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca,
 4. pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację,
 5. wspieranie unowocześniania metod leczenia raka płuca,
 6. współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, jak również finansowaniem działalności statutowej Stowarzyszenia,
 7. reprezentację Stowarzyszenia i celów jego działalności oraz potrzeb w kraju i za granicą,
 8. organizację spotkań, zjazdów, konferencji, zebrań szkoleń, popieranie udziału członków Stowarzyszenia w podobnych działaniach krajowych i zagranicznych oraz zachęcanie ich do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
 9. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek, itp.,
 10. opracowywanie materiałów informacyjnych i propagowanie działalności Stowarzyszenia i jego idei,
 11. przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację oraz udzielanie pomocy finansowej członkom Stowarzyszenia dotkniętym rakiem płuca, będących w skrajnie trudnej sytuacji materialnej,
 12. organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członków Stowarzyszenia i osób wspierających,
 13. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, w szczególności chorych na raka płuca,
 14. działanie na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań,
 15. wymiana myśli naukowych oraz doświadczenia w środowisku medycznym oraz pacjentów,
 16. zapewnienie grup wsparcia dla osób chorych na raka płuca.

Ściągnij aplikację Pulmoinfo!


Partnerzy