Leczenie raka płuca


Uważa się, że wczesne wykrycie może wydłużyć czas przeżycia, choć fakt ten nie został jednoznacznie udowodniony.

Leczenie może obejmować zabieg chirurgiczny, radioterapię i chemioterapię lub też kombinację tych metod.

Leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego w zależności od typu i stopnia zaawansowania choroby.

Chirurgiczne usunięcie raka płuca wykonywane jest w tylko w niewielkiej liczbie przypadków. Nie jest stosowane, jeśli nowotwór rozprzestrzenił się na inne narządy lub jego lokalizacja w obrębie płuc uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu.

Radioterapia i/lub chemioterapia mogą być wykorzystane dla zmniejszenia masy guza przed zabiegiem operacyjnym lub też jako leczenie paliatywne w zaawansowanych postaciach choroby.

Chemioterapia wywiera skuteczny efekt leczniczy tylko w ograniczonej liczbie przypadków (~5%).

Ściągnij aplikację Pulmoinfo!


Partnerzy