XII Forum Organizacji Pacjentów

Z okazji Światowego Dnia Chorego, Prezes SwzRP prof. Jan Skokowski wziął udział w „XII Forum Liderów Organizacji Pacjentów”, które odbyło się w Warszawie, w dniach 9-10.02.2018 r. Spotkanie w gronie organizacji reprezentujących pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych stanowiło wyjątkową możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. 

zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem na stronie organizatora

 

Twój 1% podatku - nasza broń w walce z rakiem płuca!

Na stronie pojawiła się już zakładka "1%". Zachęcamy do rozliczania i przekazywania 1% podatku na walkę z rakiem płuca.

Przypominamy, że od 2017 1% podatku można przekazać również na podstawie PIT OP. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu w przypadku, gdy dochody pochodzą wyłącznie z organów rentowych i podatnik nie korzystających z żadnych odliczeń, a chce przekazać 1% podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie nr KRS.

Oświadczenie składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym dla potrzeb przekazywania kwoty z tytułu 1% podatku.
Oświadczenie podatnik składać może w wersji papierowej i elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego) kwoty przychodu.

Dla rencistów i emerytów chcących przekazać nam 1% podatku przygotowaliśmy formularz  PIT - OP z naszym numerem KRS!