Rejs po Motławie 27 czerwca 2017

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca wzięli udział w rejsie po Motławie. 

Mogliśmy zobaczyć Stare Miasto z innej niż zwykle perspektywy.

Rejs był też okazją do miłej integracji

Mamy nadzieję, że takie wydarzenia będziemy mieli okazję powtarzać

 

Hamuj raka! Daj szansę płucom!

Pod hasłem Hamuj Raka! Daj Szansę Płucom! Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Polskie Amazonki Ruch Społeczny i Fundacja Onkologiczna Alivia rozpoczęły wspólną akcję edukacyjną, której celem jest zmiana postrzegania raka płuca, promowanie profilaktyki tej choroby oraz optymalnych standardów diagnostyki i leczenia.
Akcja wpisuje się w postulaty ponadnarodowej organizacji Lung Cancer Europe (LuCE), która na europejskich forach (m.in. Parlamentu Europejskiego) zabiega o inwestycje w profilaktykę i równość w dostępie do właściwej diagnostyki i leczenia raka płuca w krajach Europy.